Fons Nacional Econòmic de la Santa Llúcia

Ciutadania Santa Llúcia Econòmic Nacional Fons

El Fons Econòmic Nacional Santa Llúcia és un fons especial establert a la secció 33 de la Llei de ciutadania per inversions amb l'únic propòsit de rebre inversions qualificatives en efectiu per finançar projectes patrocinats pel govern.

El ministre d’Hisenda es requereix cada exercici per obtenir l’aprovació del Parlament per a l’assignació de fons amb finalitats especificades.

Una vegada aprovada la sol·licitud de ciutadania mitjançant una inversió al Fons Econòmic Nacional de Santa Llúcia, cal que la inversió mínima sigui la següent:

  • Sol·licitant únic: 100,000 dòlars americans
  • Sol·licitant amb cònjuge: 140,000 USD
  • Sol·licitant amb cònjuge i fins a dos persones dependents més qualificades: 150,000 USD
  • Cada dependent addicional que tingui qualsevol edat: 25,000 dòlars americans
  • Cada depenent de la qualificació, a més d’una família de quatre persones (la família inclou un cònjuge): 15,000 USD

Ciutadania Santa Llúcia Econòmic Nacional Fons

AJUNTAMENT DE DEPENDENTS QULAIFICADORS D'UN CIUTADÀ

  • Fill nounat d’un ciutadà que té dotze mesos i menys: 500 dòlars americans
  • Cònjuge d’un ciutadà: 35,000 USD
  • Dependent qualificat d’un ciutadà diferent del seu cònjuge: 25,000 USD