Procés de sol·licitud Ciutadania de Santa Llúcia


Procés de sol·licitud Ciutadania de Santa Llúcia


La Junta de ciutadania per la inversió estudiarà una sol·licitud per a la ciutadania i el resultat pot ser concedir, denegar o retardar la causa, una sol·licitud per a la ciutadania per inversió.
 • El termini mitjà de processament des de la recepció d’una sol·licitud fins a la notificació del resultat és de tres (3) mesos. Quan, en casos excepcionals, s’espera que el termini de tramitació sigui superior a tres (3) mesos, s’informarà l’agent autoritzat del motiu del retard previst.
 • La sol·licitud de ciutadania per inversió s’ha de presentar de forma electrònica i impresa per un agent autoritzat en nom d’un sol·licitant.
 • Totes les sol·licituds s’han de completar en anglès.
 • Tots els documents presentats amb la sol·licitud hauran d’estar en llengua anglesa o una traducció autenticada a l’idioma anglès.
  • NB: traducció autenticada significa una traducció realitzada per un traductor professional acreditat oficialment en un tribunal de dret, una agència governamental, una organització internacional o una institució oficial similar, o si es produeix en un país on no hi ha traductors oficials acreditats, una traducció realitzada per una empresa que el seu paper o negoci està fent traduccions professionals.

Procés de sol·licitud Ciutadania de Santa Llúcia

 • Tots els documents justificatius necessaris s’han d’adjuntar a les sol·licituds abans que puguin ser processats per la Unitat.
 • Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de la tramitació no reemborsable i de les taxes de diligència deguda per al sol·licitant principal, el seu cònjuge i els seus dependents qualificats.
 • Els formularis de sol·licitud incomplets es tornaran a l’agent autoritzat.
 • Quan s’hagi concedit una sol·licitud de ciutadania per inversió, la Unitat notificarà a l’agent autoritzat que cal pagar les inversions qualificatives i les tarifes d’administració governamentals necessàries abans que es pugui atorgar el certificat de ciutadania.
 • Quan s'ha denegat una sol·licitud, el sol·licitant pot sol·licitar per escrit una revisió del ministre.