Santa Llúcia - Economia

Santa Llúcia - Economia

Les nostres quatre plataformes d’inversió ofereixen millors oportunitats amb la nostra economia de bon negoci. El turisme representa aproximadament el 65% del PIB i s’ha constituït com el màxim guanyador de divises.

La segona indústria líder a Santa Llúcia és l’agricultura.

Santa Llúcia va implementar un impost sobre el valor afegit del 15% el 2017, convertint-lo en l'últim país del Carib Oriental. Al febrer de 2017, Santa Lucia va disminuir l’impost sobre el valor afegit fins al 12.5%.