Ciutadania de Projectes empresarials de Santa Llúcia

Ciutadania de Projectes empresarials de Santa Llúcia

El Consell de Ministres considerarà que els projectes empresarials s’incloguin a la llista aprovada pel Programa de ciutadania per inversions.

Els projectes empresarials aprovats formen part de set (7) grans categories:

  1. Restaurants especialitzats
  2. Ports de creuers i ports esportius
  3. Plantes d’agro-processament
  4. Productes farmacèutics
  5. Ports, ponts, carreteres i carreteres
  6. Institucions i instal·lacions de recerca
  7. Universitats fora del mar

Un cop aprovat el projecte empresarial, es pot disposar per a la qualificació d'inversions dels sol·licitants per ciutadania mitjançant inversió.

Ciutadania de Projectes empresarials de Santa Llúcia

Una vegada aprovada la sol·licitud de ciutadania per mitjà d'una inversió en un projecte empresarial aprovat, cal realitzar la inversió mínima següent:

1 Opció - Un sol sol·licitant.

  • Una inversió mínima de 3,500,000 USD

2 Opció - Més d’un sol·licitant (empresa conjunta).

  • Una inversió mínima de 6,000,000 de dòlars americans amb cada sol·licitant aportant no menys de 1,000,000 de dòlars americans